top of page

rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hieronta Helena Jaakkolan henkilötietolain (10 ja 24$) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.1.2019

 

Rekisterinpitäjä

Nimi: Hieronta Helena Jaakkola (Y-tunnus: 2960429-7)

Osoite: Postikatu 4, 04400 Järvenpää

Muut yhteystiedot:

p.045-6349 385

helena@hierontahelena.com

Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

Rekisterin käytötarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeettomia tietoja ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden kehittämistä ja tilastointia sekä ajanvarausta varten.

Rekisteriin kirjattavat tiedot

Henkilötiedot: Etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Terveydentila: hierontaan tulon syy, hieronnan kontraindikaatiot, allergiat, leikkaukset, vammat, lääkitys, aikaisemmat hoidot

Muut tiedot: asiakkaan työn luonne, harrastukset, hoitotapahtumassa tehdyt testit, hoitoaika, annettu hoito. Potilasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä potilastietojen säilytysajoista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asiaakkaalta tai alaikäisen asiaakkaan huoltajalta, asiakkaan yhteydenotoista, hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa, ellei lainsäädäntö siihen pakota. Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi hänestä kerätyt tiedot ja myös korjata väärät tiedot. Asiakas saa pyytää kopion hänestä kerätyistä tiedoista. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

 

Tietojen suojaus

Sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa.  

bottom of page